Szkolenia BHP

Postaw na bezpieczeństwo

We współpracy z firmą oferujemy Państwu szerogą gamę szkoleń BHP online.

Więcej

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE


Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie zawiera program instruktażu ogólnego:
1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.
5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze.
6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.
7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego.
8. Porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.
9. Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego.
10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.
11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Sprawdź

Szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami

Szkolenie zawiera:
1. Aktualną wiedzę w zakresie: regulacji prawnych Prawa Pracy.
2. Przepisy ochrony przeciwpożarowej
3. Zasady ergonomii stanowisk pracy
4.Wiedzę w kwestii udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
5. Prawa i obowiązki pracownika.
6. Wiedzę jak zidentyfikować, wyeliminować lub ograniczyć zagrożenia związane z wykonywaną pracą.

Sprawdź

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie zawiera:
1. Aktualną wiedzę w zakresie: regulacji prawnych Prawa Pracy.
2. Przepisy ochrony przeciwpożarowej
3. Zasady ergonomii stanowisk pracy
4.Wiedzę w kwestii udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
5. Prawa i obowiązki pracownika.
6. Wiedzę jak zidentyfikować, wyeliminować lub ograniczyć zagrożenia związane z wykonywaną pracą.
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych m. in. dla: referentów, sekretarek, księgowych i innych tego typu stanowisk.

Sprawdź


SZKOLENIA BHP ONLINE / WEBINAR


E-LEARNING BHP

ZESTAWY OCEN RYZYKA ZAWODOWEGO

DOKUMENTY SZBHP WG NORMY PN-ISO 45001:2018

PREZENTACJE BHP

DOKUMENTY BHP

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONANIA ROBÓT (IBWR)

INSTRUKCJE BHP

OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO